HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਧਨਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋਤਾਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ| ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ|
ਮਿਥੁਨ : ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਠਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ| ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰੋ| ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ| ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ| ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟਾਲੋ|
ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ| ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਸਿੰਘ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਤਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਕੰਨਿਆ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ | ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ| ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋਗੇ|
ਤੁਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਾਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵਪਾਰਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਓ| ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਪਹਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ : ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ : ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓਗੇ | ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਥਕਾਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ|
ਕੁੰਭ : ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਖਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਨੀਂਦਰਾ ਸਤਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ|
ਮੀਨ : ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ| ਸਕੇ- ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *