HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਅਤੇ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ| ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ| ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਟਾਲ ਦਿਉ| ਵਾਹਨਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਪੇਕਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ : ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫੁਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਪਰਾਸਤ ਕਰ ਪਾਉਗੇ| ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ|
ਕਰਕ : ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸਫੁਤਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਉ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ| ਖਰਚ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਭਰਾ -ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ| ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ|
ਕੰਨਿਆ :ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਫਜੂਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਧਨੁ : ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ| ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਹੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਔਲਾਦ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਪੈਸਾ, ਮਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ|
ਕੁੰਭ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਰਮ – ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ| ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮੀਨ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ| ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਟਾਲ ਦਿਓ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *