HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ, ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਫਲਸਰੂਪ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਿਸਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਆਮਦਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ|
ਕੰਨਿਆ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ-ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵਧੇਗਾ| ਖਰਚ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣਗੇ| ਮਨੋਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਦਾਰ ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਨ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ| ਔਲਾਦ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿਤਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ| ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜੀ ਜਾਂ ਚਿੜ ਚਿੜਾਪਣ ਰਹੇਗਾ| ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਮੀਨ: ਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ| ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਧਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗੀ| ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *