HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਫੁਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜਰੀ ਰਹੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਹਤਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਥਕਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ| ਖਾਣ- ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਮਿਥੁਨ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਜਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ| ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ, ਉਤਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕਰਕ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੋਗੇ| ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਸ ਮਿਲੇਗਾ| ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗੀ| ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|
ਸਿੰਘ : ਲਿਖਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ|ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ| ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ
ਕੰਨਿਆ : ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਕਮਜੋਰ ਰਹੇਗੀ| ਮਨ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ , ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਤੁਲਾ : ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਧਨ ਲਾਭ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਿਸਮਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ| ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬੇਲੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਧਨੁ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਕਿਸੇ ਤੀਰਥਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨ -ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ : ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵਧੇਗੀ| ਕੋਰਟ- ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ : ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾਰਹੇਗਾ | ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ| ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮੀਨ : ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ | ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *