Horoscope

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ   ਹੋਵੇਗਾ| ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਖ:  ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ| ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ
ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਰਹੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਸਲਾਹ ਹੈ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਿਆਯਾਤੀ ਵਧੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ: ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ         ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਕਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|   ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ| ਯਾਤਰਾ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ|
ਸਿੰਘ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰੋਗੇ|
ਕੰਨਿਆ:  ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ      ਰਹੇਗੀ| ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜਤ            ਰਹੇਗੀ|
ਤੁਲਾ:  ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ| ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ
ਹੋਵੇਗੀ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ
ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ|
ਧਨੁ:  ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਮੰਨੋਰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਰਹੇਗਾ| ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ|
ਮਕਰ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਗੁਜਰੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੀ           ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਸੰਤਾਨ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ| ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *