HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਜਾ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣਗੇ|
ਮਿਥੁਨ: ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਲਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ, ਮਨੋਬਲ Tੁੱਚਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਸਿੰਘ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਤੁਲਾ: ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ|ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਲਸਰੂਪ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਨਾ ਲਗਾਓ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ|
ਮਕਰ: ਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ| ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭੈਣ -ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਕੁੰਭ: ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਤਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ|
ਮੀਨ: ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ| ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *