HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੌਗ ਹਨ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ| ਆਮਦਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ: ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਗਪਗ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਲਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ| ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ| ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਤੁਲਾ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਣ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ| ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵਧੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਔਲਾਦ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ|
ਮਕਰ: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਵਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਔਲਾਦ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲਾਪ੍ਰ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋਂ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *