Horoscope

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ      ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ         ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ|
ਮਿਥੁਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ| ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ| ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ| ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਯਥਾਸੰਭਵ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਟਾਲੋ| ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ       ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਂਟ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੈਰ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ| ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਚੰਗਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|
ਤੁਲਾ:  ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ| ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ| ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ| ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ|
ਧਨੁ:  ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਫੁਰਤੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮਕਰ: ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ        ਹੋਵੇਗਾ| ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਬਿਤਾਓ| ਵਾਹਨਸੁਖ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਖਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੂਬ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਪਾਰਟੀ, ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਨਵੇਂ  ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *