HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ| ਖਰਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ| ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਨਾ ਲਗਾਓ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚਿੜ-ਚਿੜਾਪਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ|
ਕਰਕ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਸਿੰਘ: ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਲਕਾ ਤਣਾਅ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਣ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਲ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੜ ਚਿੜਾਪਨ ਰਹੇਗਾ| ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀ-ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ | ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਨਾ ਲਗਾਓ|
ਧਨੁ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਰੰਤੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ|
ਮਕਰ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਕੁੰਭ: ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ| ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਇਹ ਹਫਤਾ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਉਨਤੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *