HOROSCOPE

ਮੇਖ :- ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ:-ਧਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ :-ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਧਨ-ਆਮਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣਗੇ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ|
ਕਰਕ:- ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ, ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਸਿੰਘ:-ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਾਭ ਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ:- ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤਾਲ- ਮੇਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ|
ਤੁਲਾ:- ਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:- ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾਭ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਸੰਤਾਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਧਨੁ:-ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧਨ ਆਮਦਨ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਮਕਰ:- ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਫਲਸਰੂਪ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਨਾ ਲਗਾਓ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ| ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ|
ਕੁੰਭ:- ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਲਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਨ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ:- ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *