HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਵਾਧੇਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਦਲੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਧਨ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖੋ| ਔਲਾਦ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਧਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਸਿੰਘ: ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਨ ਮੁਟਾਅ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ| ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ| ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉੱਨਤੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਚਿੜ- ਚਿੜਾਪਣ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਡਣ ਟੱਪਣ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ| ਧਨ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਧਨੁ: ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਧਨ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਗਲ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੇ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਰਹੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਮੀਨ: ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ| ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *