Horoscope

ਮੇਖ:  ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣਗੇ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ    ਕਰੇਗਾ| ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਲੰਬੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ| ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮਿਥੁਨ: ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ| ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਖਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੱਧਮ ਰਹਿਣਗੇ| ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਜਾਂ ਸੈਰ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਸੀਂ        ਕਰੋਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੀ         ਰਹੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਵਪਾਰਕ ਗਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ| ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਛਾਈ       ਰਹੇਗੀ| ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ| ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ  ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ|
ਕੰਨਿਆ: ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ    ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈ| ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹੇਗੀ| ਸ਼ੇਅਰ-ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ|
ਤੁਲਾ:  ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ ਸੁਧਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ| ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ            ਹੋਵੇਗਾ| ਆਲਸ ਵੀ ਘੱਟ   ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ| ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ| ਯਾਤਰਾ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਲਹੀਣ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ|
ਮਕਰ: ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਮਨੋਰੰਜਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ ਤੇ          ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|            ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਰਹੋਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀੜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮੀਨ:  ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ| ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ            ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *