Horoscope

ਮੇਖ :  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਤੁਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|  ਭਰਾ – ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ         ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ : ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਅਤੇ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਚਿੱਤ  ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ|  ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|  ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ|  ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ| ਖਰਚ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਮਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਉ| ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ  ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ : ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੋ| ਪੈਸਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ,  ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ|  ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਗੁਆ                ਦਿਓਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ   ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ : ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਪੈਸਾ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ|  ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਛਾਇਆ  ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ |
ਤੁਲਾ :  ਤੁਸੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ :  ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ|  ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ|  ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ|  ਪਾਰਟੀ ,  ਪਿਕਨਿਕ,  ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਵਸਤਰ ਅਜੋਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਵਿਚਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਲਿਖਾਈ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ |
ਮਕਰ: ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪੈਸਾ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ    ਰਹੇਗਾ |  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ           ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰੋ| ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ|  ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਔਲਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ     ਰਹੇਗੀ | ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਖਰਚ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|  ਪੇਟ ਨਾਲ  ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਮੀਨ :  ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ|  ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ |  ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ|  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਂਦਰਾ ਸਤਾਏਗੀ|  ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|  ਪੈਸੇ  ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ,  ਵਾਹਨ ਆਦਿ  ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *