Horoscope

ਮੇਖ : ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾ  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਵੋਗੇ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ  ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ |  ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ     ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ|  ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|   ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ|
ਮਿਥੁਨ:  ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਣ,  ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ |  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ |  ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|
ਕਰਕ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ|  ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ,  ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ – ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਲੋਂ ਉਪਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ| ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ|  ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ|  ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ|  ਸਿਹਤ  ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ| ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਿਅਰਥ  ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ          ਟਾਲੋ|  ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ  ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰੋ| ਇਸਤਰੀਆਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ| ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ:  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ, ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ|  ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ  ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ|  ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ|  ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ       ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ :  ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ  ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ|  ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਛਾਈ          ਰਹੇਗਾ| ਉਚਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ|  ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਣ, ਆਲਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਰਹੇਗਾ|  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ  ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ     ਵਧੇਗਾ|  ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਉ|
ਧਨੁ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ  ਬਹੁਤ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ|  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗੀ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਭਲੋ|  ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ|  ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ|  ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ – ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ|
ਮਕਰ : ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਵੇਗਾ|  ਦਲਾਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ,  ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ| ਧਨਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਔਲਾਦ  ਦੇ ਅਭਿਆਸ  ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ| ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ               ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|  ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕੁੰਭ:  ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ|  ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸਵਾਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਲੰਘੇਗਾ |  ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰ-ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ|  ਦਿਨ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ|  ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ |  ਕੰਮ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ      ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਨ :  ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ|  ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ  ਸੰਭਲੋ|  ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ |  ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ| ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *