HOROSCOPE

ਮੇਖ-ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| 
ਬ੍ਰਿਖ-ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕੀ     ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੜ-ਚਿੜਾਪਣ              ਰਹੇਗਾ| ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ  ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮੁੱਕਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਰਹੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ- ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ  ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|     ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗੀ|
ਕਰਕ- ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ  ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| 
ਸਿੰਘ- ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੀ   ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ|
ਕੰਨਿਆ- ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ| ਆਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ  ਰਹੇਗੀ| ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰਜ-   ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ          ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ| ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ|
ਤੁਲਾ- ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ  ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ  ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ  ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਸਾਧਾਰਨ  ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ  ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ-ਆਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਹਫਤੇ  ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ            ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਪਣੇ Tੁੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ|
ਧਨੁ- ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ  ਰਹੇਗਾ| ਧਨ-ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ      ਰਹੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| 
ਮਕਰ- ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ  ਸ਼ੁਭ  ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ  ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ| 
ਕੁੰਭ – ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ  ਕਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੱਰਕੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ- ਇਸ ਹਫਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ| ਖਰਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ           ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤਣਾਓ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *