HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫੂਤਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ, ਸਨੇਹੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|  
ਬ੍ਰਿਖ:  ਚਿੰਤਾ  ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਉਗਰ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ  ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਰੱਖੋ|  ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ,  ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਅਤੇ             ਵਿਵੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ|  
ਮਿਥੁਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀਨ ,  ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ  ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ ਪਵੇਗੀ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤਨਾਓ ਵਧੇਗਾ| ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਵਿਦਿਆ,  ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ – ਅੜਚਨ ਆਵੇਗੀ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ|  
ਕਰਕ: ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ|  ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ|  ਸਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ  ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਨਗੇ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ|  
ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ ਮਧੁਰਵਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਨਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੋਗੇ| ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ|  ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ| ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ |  ਦੋਸਤਾਂ – ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ  ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  
ਕੰਨਿਆ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਤਨੀ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੰਵਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਵਾਹਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|  
ਤੁਲਾ: ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ |  ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ – ਮਿਲਾਪ ਰਹੇਗਾ| ਮੌਜ – ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ        ਹੋਵੇਗਾ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:  ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਵੇਂ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ|  ਵਪਾਰ – ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ|  
ਧਨੁ :  ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ| ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ|  ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਨਗੇ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ|  
ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਰਜ – ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ         ਰਹੇਗਾ| ਵਾਹਨਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ            ਹੋਵੇਗਾ|  ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੈਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  
ਮੀਨ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ  ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਪੂਰਣ ਵਿਵਹਾਰ                ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇਗੀ|  ਨੌਕਰੀ – ਧੰਦੇ ਦੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਗੇ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|  ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *